ფართო ფორმატიანი ბეჭდვა და მონტაჟი

შეუკვეთეთ არტბოქსში ბეჭდვა დიდ ფორმატზე სტიკერზე, ბანერზე, ქაღალდზე, ასევე გვაქვს სტიკერის მონტაჟის მომსახურება.

სარეკლამო მომსახურება

არტბოქსში ვბეჭდავთ ყველა სახეობის მასალაზე, სტიკერიდან დაწყებული სარეკლამო ამონათებადი ფირებიტ დამთავრებული.

სტიკერები

დიდი ფორმატის სტიკერები და ბადე სტიკერები.

ბანერები

ბანერები, ბილბორდის ბანერები, გარე ბანერები.

ფირები

ამონათებადი ფირები ლაითბოქსებისთვის.

სარეკლამო სტენდები

ამოსაქაჩი სტენდები, X ბანერები, კეკემონები.

ფართო ფორმატიანი ბეჭდვა სტიკერზე და ბადე სტიკერზე

ფართო ფორმატიანი ბეჭდვა სტიკერზე და ბადე სტიკერზე გამოიყენება მანქანების ბრენდირებისთვის, მაღაზიის ვიტრინების გასაფორმებლად, სტენდების ბრენდირებისთვის ან ნებისმიერი სხვა სარეკლამო აქტივობისთვის. არტბოქსში ვბეჭდავთ სტიკერზე და თქვენი სურვილისამებრ შეგვიძლია ასევე ამ სტიკერის მონტაჟიც.

ბანერზე ბეჭდვა და მონტაჟი

იმის გამო, რომ ბანერის მასალა არის საკმაოდ გამძლე სიცხეშიც და წვიმაშიც. ბანერზე ბეჭდვა გამოიყენება გარე რეკლამისთვის. ძირითადად გამოიყენება ბილბორდებისთვის და სხვადასხვა სახის სტენდების დასამზადებლად.

სტენდები, ამოსაქაჩი სტენდები, ფოტო სტენდები

არტბოქსში ვაწარმოებთ სხვადასხვა სარეკლამო სტენდების კონსტრუქციებს. ასევე ვბეჭდავთ ბანერებს, რომელიც შემდგომ იჭიმება ამ სარეკლამო სტენდებზე. საუკეთესოა მაღაზიების და სარეკლამო ღონისძიებების ბრენდირებისათვის.

მარტივი შეკვეთის პროცესი

ჩვენი მარტივი შეკვეთის პროცესის მეშვეობით, ვახდენთ დროისა და სახსრების მაქსიმალურ ოპტიმიზციას.

გარანტია ხარისხზე.

ან ვბეჭდავთ თავიდან!


თქვენი საიმედო პარტნიორი

არტბოქსში დაბეჭდილი ყველა პროდუქტს მაქსიმალური ყურადღება ექცევა.

დაგვიკვაშირდით

100% ხარისხის გარანტია