ოფსეტური ბეჭდვა, ფალერები და ბროშურები

დიდი ტირაჟის ოფსეტური ბეჭდვა, ფლაერები, ბროშურები, ჟურნალები, სავიზიტო ბარათები და ნებისმიერი სახის ქაღალდის კონსტრუქციები.

დიდი ტირაჟის ოფსეტური ბეჭდვა

ოფსეტური ბეჭდვის სრული სპექტრი, ფლაერები, ბუკლეტები და სხვადასხვა სახის მუყაოს ყუთები. სწრაფად და კონკურენტუნარიან ფასებში.

ფლაერები

ნებისმიერი ფორმის ლიფლეტები და ფლაერების ბეჭდვა.

ბროშურები

ბუკლეტები და ბროშურები, სხვადასხვა ფორმის დანის დამზადება.

ჟურნალები

ჟურნალების ბეჭდვა, თერმული ან სტეპლერით აკინძვა.

ქაღალდის ყუთები

ნებისმიერი კონსტრუქციის მუყაოს ყუთების დამზადება.

ნებისმიერი ფორმის ფლაერების და ბროშურების ბეჭდვა

ოფსეტური ბეჭდვისას სასურველი ფორმის და კონსტრუქციის ბროშურები და ფლაერების დაბეჭდვა ხდება ჯერ შესაბამისი დანის მომზადებით, რის შემდეგაც ხდება დაბეჭდვა და დაჭრა.

ბროშურები, ბუკლეტები და ჟურნალები

ჟურნალების დაბეჭდვა თუ დაგჭირდათ, არტბოქში შეგვიძლია ნებისმიერი სახის და ზომის პროდუქციის დაბეჭდვა და აკინძვა, თერმულად ან სტეპლერით.

სავიზიტო ბარათები

ვბეჭდავთ სავიზიტო ბარათების დიდ ნაირსახეობას, სხვადასხვა სისქის ქაღალდი, ფაქტურიანი ან გლუვი, შერჩევით ლაქით ან ლამინაციით.

მარტივი შეკვეთის პროცესი

ჩვენი მარტივი შეკვეთის პროცესის მეშვეობით, ვახდენთ დროისა და სახსრების მაქსიმალურ ოპტიმიზციას.

გარანტია ხარისხზე.

ან ვბეჭდავთ თავიდან!


თქვენი საიმედო პარტნიორი

არტბოქსში დაბეჭდილი ყველა პროდუქტს მაქსიმალური ყურადღება ექცევა.

დაგვიკვაშირდით

100% ხარისხის გარანტია