სწრაფი ციფრული ბეჭდვა

მცირე ტირაჟის ფალერები, ბროშურები, სავიზიტო ბარათები და ბევრი სხვა მასალის ბეჭდვა ძალიან სწრაფად.

ციფრული ბეჭდვა არტბოქსში

ყუთები, მობილურის ქეისები ან სხვა სარეკლამო მასალა მყარი ზედაპირით, არტბოქსში შეგვიძლია ბეჭდვა ყველანაირ ზედაპირზე.

ლიფლეტების და გფალერების ბეჭდვა

ნებისმიერი ფორმის და სირთულის ფლაერების და ლიფლეტების ბეჭდვა.

ბროშურების ბეჭდვა

მცირე ტირაჟის ბროშურების ბეჭდვა უმოკლეს ვადებში.

პოსტერების ბეჭდვა

სხვადასხვა ზომის ქაღალდის პოსტერების ბეჭდვა.

სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა

მცირე ტირაჟის სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა ციფრულად.

ციფრული ბეჭდვა უახლეს დანადგარებზე

არტბოქსში ვიყენებთ უახლეს ციფრული ბეჭდვის დანადგარებს იმისთვის რომ თქვენი სარეკლამო აქტივობები დროულად და ხარისხიანად ჩატარდეს. ბეჭდვის სისწრაფე და ხარისხი არის ჩვენი მტავარი პრიორიტეტი.

მარტივი შეკვეთის პროცესი

ჩვენი მარტივი შეკვეთის პროცესის მეშვეობით, ვახდენთ დროისა და სახსრების მაქსიმალურ ოპტიმიზციას.

გარანტია ხარისხზე.

ან ვბეჭდავთ თავიდან!


თქვენი საიმედო პარტნიორი

არტბოქსში დაბეჭდილი ყველა პროდუქტს მაქსიმალური ყურადღება ექცევა.

დაგვიკვაშირდით

100% ხარისხის გარანტია